Vi anbefaler (forsiden): Nej

 

Handelsbetingelser

Opdateret 09-02-2024OM Waterman Travel
Waterman Travel er et danskejet rejsebureau der specialiserer sig i at lave bl.a. fiskerejser, arktiske rejser, cykelrejser, vandrerejser og naturrejse m.m. Derfor kan det også forekomme, at der i de nedenstående handelsbetingelser under enkelt punkter, kan blive refereret til specifikke anliggender der udelukkende vedrører én type rejser.

Waterman Travel er medlem af Rejsegarantifonden under registreringsnummer 2838


 

 

Nedenstående betingelser er gældende for alle rejsende med Waterman Travel uanset rejsetype. Ved betaling af depositum og/eller restbeløb bekræfter den rejsende at have læst og accepteret nedenstående betingelser.

 

Arrangement

Alle rejser er arrangeret af Waterman Travel i samarbejde med underleverandører, dvs. hoteller/overnatningssteder, flyselskaber, restauranter, oplevelsescentre m.fl.

 

Aftalegrundlag og priser

Aftalegrundlaget mellem Waterman Travel og kunden er faktura og rejseplan, hvilket er bindende for begge parter når depositum er indbetalt. Såfremt betaling ikke gennemføres, bortfalder aftalen og pladser kan ikke garanteres. Ved for sen betaling bør kunden derfor kontakte Waterman Travel for at få bekræftet, at aftalen stadig er gældende.

Rejsens pris er den angivne pris på fakturaen, hvoraf det også fremgår, hvilke ydelser der er inklusiv og eksklusiv i prisen. Drikkepenge under rejsen er altid eksklusiv.

Vi gør opmærksom på, at der på visse destinationer kan være udgifter, som det ikke er muligt at opkræve forud for rejsen. Dette kan typisk være afrejseskatter i lufthavne, visse entréer, fiskelicenser, ekstra bagage/ specialbagage og diverse lokale afgifter og/eller hotelskatter. Disse udgifter er aldrig en del af rejsens pris og skal afregnes individuelt af den rejsende på destinationen.

 

Rejsens indhold

På Waterman Travels hjemmeside fremgår der under hver rejse en rejsebeskrivelse og/eller et vejledende dagsprogram. Enhver rejsebeskrivelse og/eller dagsprogram, om det fremgår på Waterman Travels hjemmeside, udleveres eller fremsendes på skrift, angives i annoncemateriale eller andet, er udelukkende vejledende og et eksempel på en rejses dag til dag-sammensætning. Waterman Travel forbeholder sig retten til tilpasse den endelige rejseplan til de aktuelle rejsedatoer. Endelig rejseplan for rejsen vil blive fremsendt sammen med afrejsebrev ca. 3-4 uger før afrejse.

Selv efter fremsendelse af afrejsebrev forbeholder Waterman Travel og vores underleverandører på destinationen sig retten til at foretage ændringer i rejseplanen, dog uden at fjerne inkluderede elementer.

En ændret rejseplan der fortsat indeholder alle inkluderede elementer giver ikke kunden ret til at hæve købet eller kræve kompensation.

 

Rejsens pris

På Waterman Travels hjemmeside fremgår der under hver rejse en fra-pris. Medmindre andet er specifikt angivet, er alle priser på Waterman Travels hjemmeside fra-priser. Dette betyder, at en rejse kan være annonceret med en overordnet pris på vores hjemmeside eller i andet annonceringsmateriale, men at enkelte afrejsedatoer kan have en højere pris end den annoncerede.

Waterman Travel forbeholder sig retten til løbende at ændre udbudsprisen på rejser (f.eks. ved salg af restpladser), uden at en kunde, der har købt en rejse til en højere pris, har krav på at opnå en plads på rejsen til den nedsatte pris.

 

Tilmelding

Tilmeldingen skal ske direkte til Waterman Travel vha. en af de nedenstående metoder:

Bestillingsformular:     watermantravel.dk
Mail:                           Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Telefon:                      +45 42 300 700.

Først når tilmelding og betaling er foretaget og en bestillingsbekræftelse er modtaget på e-mail, er plads/pladser på rejsen garanteret. Såfremt betaling ikke gennemføres, bortfalder aftalen og pladser kan ikke garanteres.

 

Forespørgsler

På et udvalg af vores rejser forudsætter bestilling, at kunden først foretager en forespørgsel på de ønskede rejsedatoer. Herefter fremsender Waterman Travel en bekræftelse på, at de ønskede rejsedatoer kan bestilles samt en pris. Af det fremsendte materiale vil der typisk fremgå en frist for kundens bekræftelse af rejsen. Bekræfter kunden ikke inden den angivne dato, kan Waterman Travel ikke garantere hverken pris eller plads. Fremgår der ingen dato af det fremsendte materiale har kunden en frist på 4 arbejdsdage til at bekræfte rejsen.

 

Betaling

Betaling skal altid ske jf. de i fakturaen oplyste betalingsbetingelser.

Depositum
Ved bestilling af en rejse opkræves et ikke-refunderbart depositum. Størrelsen af depositum kan variere fra rejse til rejse, men typisk vil det udgøre minimum 20% af rejsens samlede pris. Depositummets størrelse vil fremgå af den fremsendte faktura.

Restbetaling
Restbetaling skal foregå efter de betalingsfrister og betingelser, der er angivet på den fremsendte faktura. Typisk vil restbetaling skulle indbetales 60-90 dage inden afrejse.

 

Afbestilling af rejse

Alle afbestillinger skal indgives skriftligt til Waterman Travel på: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 12.

Medmindre andet er anført i bestillingsbekræftelsen, gælder følgende:

Afbestilles der efter depositum er betalt tabes det fulde depositums-beløb.  Afbestilles der efter restbeløbet er betalt mistes rejsens fulde beløb. Ved rejser hvor den samlede pris opkræves ved tilmelding svarer denne betaling til betaling af depositum og restbeløb i ét, og det er derfor ikke muligt at modtage refusion af hverken hele eller dele af dette beløb ved afbestilling. Hverken hel eller delvis refundering af ubenyttede ydelser kan finde sted.

Medmindre andet er angivet, findes der ingen omstændigheder – herunder sygdom, dødsfald, skade mm. - hvorved kunden har ret til at afbestille en rejse med krav om refundering fra Waterman Travel. Det anbefales derfor at tegne en afbestillingsforsikring.

Opfylder kunden ikke sine forpligtelser i henhold til de i disse handelsbetingelser beskrevne vilkår, og har kunden som følge heraf ikke mulighed for at deltage på rejsen, betragtes dette som en afmelding og kunden vil ikke modtage nogen refusion af hverken hele eller dele af rejsens beløb.

 

Flyrejse & flybilletter

Såfremt pakkerejsen inkluderer fly, vil flyinformationer og flybilletter blive fremsendt ca. 3 uger før afrejse.

Det er kunden selv der skal informere om eventuelle ønsker om forlængelse af rejsen, enten en tidligere udrejse eller senere hjemrejse end planlagt. Waterman Travel forbeholder sig retten til at udstede flybilletter umiddelbart efter indbetaling af depositum, og kunden bør derfor give besked om ændring af fly på samme tidspunkt som indbetaling af depositum. Hvis kunden ønsker at ændre flyrejsen på et senere tidspunkt, er det kunden selv som må afholde eventuelle omkostninger til ombooking hos flyselskabet.

Fremgår mellemnavn ikke af den fremsendte flybillet er dette fordi flyselskabet har undladt det. Manglende mellemnavn er derfor ikke en fejl eller en hindring for at rejse.

 

Kundens ansvar

Kunden skal altid tjekke om navne er stavet korrekt på alle dokumenter, vi anbefaler at navn på alle rejsedeltager angives som de fremgår i passet inkl. alle mellemnavne. Har kunden undladt at oplyse korrekt navn kan det som yderste konsekvens medføre gebyrer ifm. med eksempelvis ombooking af flybilletter.

Det er den rejsendes eget ansvar altid at møde rettidigt op på angivne mødetidspunkt og sted. Dette inkluderer også evt. møde i lufthavnen på afrejsedagen. Sker dette ikke, kan Waterman Travel ikke garantere at kunne levere samtlige ydelser forbundet med pakkerejsen. Waterman Travel kan ikke holdes ansvarlig, hvis kunden kommer for sent til f.eks. en flyafgang, hverken ved ud- eller hjemrejse.

Udebliver rejsedeltageren fra et eller flere arrangerede programpunkter i forbindelse med rejsen, er det ikke muligt at få hverken hel eller delvis kompensation for disse programpunkter, dette uanset grund for udeblivelse.

Det er kundens ansvar at sikre at alle sikkerhedsforanstaltninger efterleves. F.eks. i forbindelse med en cykelrejse er det den rejsendes eget ansvar at færdes forsvarligt og til enhver tid at gøre sige bekendt med - og følge, de gældende trafikregler. Det er derudover altid den rejsendes eget ansvar at korrekt iføre sig det nødvendige udstyr, sikkerhedsudstyr m.m.. Waterman Travel kan på intet tidspunkt drages til ansvar for den rejsendes sikkerhed såfremt de rette sikkerhedsforanstaltninger ikke er fulgt.

Kunden bør altid sørge for at medbringe på rejsen et bevis på deres køb hos Waterman Travel, eksempelvis en faktura eller voucher. Dette bevis skal altid kunne fremvises såfremt det efterspørges af f.eks. lufthavns- eller hotelpersonale.

Det er altid kundens eget ansvar, at alle nødvendige vaccinationer er foretaget - her henvises til egen læge.

Ligeledes er det kundens eget ansvar at have en gyldig rejseforsikring. Se mere under afsnittet ”Rejse- og afbestillingsforsikring”

Kunden bærer ligeledes også det fulde ansvar for, at alle nødvendige personlige dokumenter, der er krævet for at gennemføre rejsen herunder pas, visum, ESTA / ETA, evt. sundhedsoplysninger eller andre påkrævede indrejsedokumenter er fyldestgørende og lever op til de gældende krav. Se mere under afsnittet ”Pas, visum og indrejsedokumenter”.

 

Rejse- og afbestillingsforsikring

Det er altid kundens eget ansvar at sørge for, at være i besiddelse af gyldig rejse- og afbestillingsforsikring.

Vi anbefaler på det kraftigste alle vores kunder at tegne både en rejse- og afbestillingsforsikring. Ofte vil disse to forsikringer være separate, så har man kun en rejseforsikring, bør man tjekke med sit forsikringsselskab om denne også inkluderer afbestilling. Kun i tilfælde hvor Waterman Travel aflyser rejsen, er kunden berettiget til refusion af rejsens fulde beløb. Har man som kunde behov for selv at aflyse sin rejse, vil det uanset grund kun være muligt at opnå refusion, såfremt man har tegnet en afbestillingsforsikring.

Vi gør opmærksom på, at afbestillingsforsikring ofte skal bestilles før eller i forbindelse med betaling af depositum.

Waterman Travel kan formidle både rejse- og afbestillingsforsikring hos Gouda. Vi kan dog udelukkende tilbyde denne service til kunder med dansk bopæl.

 

Aflysning af rejse

I tilfælde hvor Waterman Travel må aflyse en rejse, vil kunden modtage refusion af rejsens fulde pris. Det er derudover ikke muligt at gøre krav på kompensation.

 

Ændring af pakkerejse

Hvis Waterman Travel er nødsaget til at foretage ændringer i hvad der er inkluderet i en allerede bekræftet pakkerejse/aftale, og disse ændringer vurderes som værende af væsentlig karakter, kan kunden kræve kompensation eller i yderste konsekvens have mulighed for at hæve købet.

Aflyses enkeltstående arrangementer ifm. en rejse vil kunden have ret til kompensation/refusion for disse, dette omfatter bl.a. mistede fiskedage grundet vejr eller øvrige inkluderede arrangementer som fremgår af den fremsendte faktura og bestillingsbekræftelse, som Waterman Travel ikke har været i stand til at levere.

Aflyste arrangementer giver ikke kunden ret til at hæve købet helt eller kræve rejsens fulde pris refunderet.

 

Rejseleder

Waterman Travel forbeholder sig retten til at erstatte en rejseleder med en anden med tilsvarende kvalifikationer og gennemføre det annoncerede program. Det er ikke muligt at afbestille en rejse med henvisning til rejseleders forfald.

 

Forbehold for afrejsedatoer

Vi gør opmærksom på, at der i visse tilfælde kan fremgå en cirka dato for afrejse på grupperejser, der ligger langt ude i fremtiden. Her skal kunden være opmærksom på, at datoen kan ændres efter indgåelse af aftale.

 

Prisændring

Waterman Travel forbeholder sig retten til at ændre prisen på rejsen (f.eks. ved salg af restpladser), uden at en kunde, der har købt rejsen til en højere pris, har krav på at opnå en plads på rejsen til den nedsatte pris.

Waterman Travel forbeholder sig desuden retten til, efter en aftales indgåelse, at ændre på en given pris og/eller opkræve en ekstrabetaling med henvisning til ændringer i transportomkostninger (herunder brændstofpriser), skatter og sikkerhedsgebyrer, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser (herunder lufthavns-, havne-, landings- og startafgifter), samt de valutakurser og tariffer, der er anvendt i forbindelse med beregning af en rejses pris.

 

Mangler og reklamation

Reklamation over mangler på rejsen skal rettes direkte til Waterman Travel eller dets stedlige repræsentant f.eks. en rejseleder, så snart manglen konstateres, således at forholdet straks kan forsøges udbedret. Mangler klassificeres som: rejsebureauets manglende eller mangelfulde levering af hele eller dele af de ved tilmelding angivne ydelser, som de er specificeret i bestillingsbekræftelsen og/eller fakturaen.

Såfremt kunden ikke stiller sig tilfreds med Waterman Travels udbedring af den konstaterede mangel eller såfremt forholdet ikke kan udbedres, har kunden mulighed for at foretage skriftlig reklamation til Waterman Travel med krav om kompensation. Har kunden dog allerede accepteret en evt. løsningen, udbedring eller kompensation for det mangelfulde forhold under rejsen, kan der ikke efterfølgende reklameres.

Såfremt kunden undlader at gøre opmærksom på en klage eller eventuelle mangler umiddelbart efter manglen er konstateret, kan klagen ikke behandles ved hjemkomst jf. §26 stk. 1. i Lov om Pakkerejser.

Oplyser rejsebureauet om en ændring af rejsen forud for afrejse, skal eventuel reklamation eller klage vedrørende dette anliggende indgives til rejsebureauet inden afrejse og i rimelig tid efter informationen er fremsendt af rejsebureauet. Gøres der ingen indsigelser fra kundens side indenfor rimelig tid, betragtes dette som accept af den anmeldte ændring.

 

Pas, visum og indrejsedokumenter

Det er altid kundens eget ansvar og pligt, at være orienteret omkring de gældende pas og visumregler forbundet med en rejse samt eventuelle særlige indrejserestriktioner eller krav. Waterman Travel kan aldrig stilles til ansvar såfremt den rejsende nægtes indrejse til en destination, ligesom den rejsende i et sådan tilfælde ikke vil have ret til hverken refusion eller kompensation for den mistede rejse.

Eventuelle udgifter forbundet kundens behov for indhentning af nødvendige indrejsepapirer samt pas og visum er ikke inkluderet i rejsens pris og skal udelukkende afholdes af den individuelle rejsende.

Som udgangspunkt gælder det for alle destinationer, at passet minimum skal være gyldigt i 6 måneder efter hjemrejsedatoen.

Vi gør opmærksom på, der er strenge regler for indrejse og transit i USA (ESTA) og Canada (ETA). Dette er også gældende såfremt rejsens slutdestination ligger udenfor disse lande. Det er udelukkende kundens eget ansvar at indhente de nødvendige dokumenter og udfylde de påkrævede formularer forud for rejsen.

Er kunden uanset grund ikke i stand til at opnå de nødvendige tilladelser / dokumenter, kan Waterman Travel ikke holdes ansvarlig og rejsens pris kan være tabt.

Ifm. en rejse vil Waterman Travel ofte sørge for at informere om de gængse krav og regler forbundet med indrejse til den pågældende destination, med forbehold for, at disse oplysninger kan blive forældede inden afrejse eller at der kan gælde særlige regler for enkelte individer. Derfor er det som beskrevet altid den rejsendes eget ansvar at være opdateret omkring de gældende indrejseregler til en destination. Waterman Travel kan aldrig gøres ansvarlig såfremt indrejse ikke kan opnås, heller ikke i tilfælde hvor Waterman Travel har fremsendt information forud for rejsen.

Såfremt der ifm. med en rejse opstår krav om dokumentation af sundhedstilstand og/eller vaccination, er den rejsende forpligtet til på egen hånd at fremskaffe og fremvise disse dokumenter til den rette myndighed. Er den rejsende ikke i stand til at forelægge de tilstrækkelige dokumenter, kan dette medføre, at den pågældende ikke vil kunne opnå ind- eller udrejse. Waterman Travel kan ikke holdes ansvarlig og eventuelle udgifter, gebyrer eller bøder forbundet med manglende dokumentation tilfalder udelukkende den rejsende. Evt mistede rejsedage og/eller ydelser vil ikke blive refunderet.

 

Vaccinationer

Det er kundens eget ansvar at gøre sig bekendt med hvilke vaccinationer der anbefales eller kræves for at kunne opnå indrejse i rejselandet. Waterman Travel kan ikke rådgive herom, da det er et lægeligt område. Vi gør dog opmærksom på, at der i visse lande kræves specifikke vacciner og vaccinebevis for at opnå indrejse. Det kan f.eks. være krav om vaccine mod covid eller gul feber.

Waterman Travel kan ikke drages til ansvar såfremt den rejsende afvises indrejse eller pålægges udgifter ifm. indrejse som følge af mangelfuld vaccination eller dokumentation herfor.

 

Privat ind- og udførsel af fødevarer

Vi er som rejsebureau forpligtiget til at gøre opmærksom på reglerne omkring ind- og udførsels af fødevarer. Vi henviser til reglerne på Fødevarestyrelsens hjemmeside: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Privat-indf%C3%B8rsel,-f%C3%B8devarer.aspx

 

Personlige oplysninger

Waterman Travel behandler alle personlige oplysninger fortroligt i overensstemmelse med loven om databeskyttelse, GDPR. På intet tidspunkt hverken før, under eller efter en rejse vil Waterman Travel udlevere kontaktoplysninger på enkelte rejsende til andre rejsende uden pågældendes accept.

Waterman Travel forbeholder sig retten til at dele personlige oplysninger med underleverandørerne og samarbejdspartnere.

 

Specifikt for fiskerejser

 

Refusion ifm. aflyste fiskedage
I tilfælde af aflyste fiskedage pga. dårligt vejr kan disse dage refunderes i forhold til udgiften. Det er udelukkende Kaptajnen eller rejselederen der kan aflyse fiskedage. Kunden kan ikke selv aflyse en fiskedag med forventning om refundering. Det samme gælder ved sygdom. Det er ikke muligt at gøre krav om refusion med henvisning til den rejsendes manglende evne til at deltage. I disse tilfælde vil det være kundens egen forsikring der skal behandle kravet om refusion. Kunden kan desuden ikke forvente et vist antal fisk eller fangster på vores fiskerejser, der stilles derfor aldrig garantier for fangst.

Aflyste fiskedage giver ikke kunden ret til at hæve købet helt eller kræve rejsens fulde pris refunderet.

 

  

  

 

Har du spørgsmål?

Kontakt Jesper på
42 30 07 00
Kontakt os

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til rejsen